-A A +A

KONTRAST

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w zakresie opisów badań RTG w oparciu o teleradiologię.

2022.12.14 

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w zakresie opisów badań RTG w oparciu o teleradiologię.

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami i składanie ofert.