-A A +A

KONTRAST

RODO

Zamówienia publiczne

Zamówienia realizowane na Platformie Zakupowej
Kliknij link: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer
Tytuł Opublikowano od 29-06-2018
SZPZLO/Z-37/2019_Ogłoszenie o zmianie ogłosznia o zamówieniu „Sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów medycznych w podziale na 11 części:” 22-11-19 117
SZPZLO/Z-46/2019_Ogłoszenie o zamówieniu na „Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej budynku przychodni zdrowia przy ul. Trakt Lubelski 71 w Warszawie” 21-11-19 234
SZPZLO/Z-3K/2019_Ogłoszenie Konkursu Ofert na świadczenia medyczne lekarzy, lek.dentystów, pielęgniarek, mgr rehabilitacji, tech.radiowizjografii, psychologów, ratowników med. 20-11-19 41
SZPZLO/Z-45/2019_Ogłoszenie o zamówieniu dostawy bonów podarunkowych w postaci kart elektronicznych dla pracowników SZPZLO. 20-11-19 39
SZPZLO/Z-37/2019_Ogłoszenie o zamówieniu sukcesywnych dostaw materiałów medycznych typu: strzykawki, wzierniki, pojemniki, papier termoczuły do aparatów medycznych, podkłady, wenflony, materiały do sterylizacji, szpatułki, przylepce , gaza, lignina. 20-11-19 313
SZPZLO/Z-41/2019_Informacja o wyborze oferty na dostawę USG z czterema sondami. 18-11-19 23
SZPZLO/Z-41/2019_Informcja z otwarcia ofert na dostawę USG z czterema sondami. 15-11-19 27
SZPZLO/Z-41/2019_Informacja o zadnych pytaniach do ogłoszenia zamówienia USG z czterema snodami 13-11-19 12
SZPZLO/Z-41/2019_Ogłoszenie o zamówieniu dostawy apartu USG z czterema sondami 07-11-19 72
SZPZLO/Z-40/2019_Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku przy ul.Korkowej 87 22-10-19 24
SZPZLO/Z-40/2019_Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku przy ul.Korkowej 87. 22-10-19 34
SZPZLO/Z-40/2019_Ogłoszenie o zamówieniau remontu budynku przy ul. Korkowa 87 w Warszawie. 14-10-19 204
SZPZLO/Z-2K/2019_Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenie usług pielęgniarskich w środowisku nauczania i wychowanie 23-09-19 46
SZPZLO/Z-34/2019_Informacja o wyborze dostawcy LASERA OKULISTYCZNEGO 13-09-19 23
SZPZLO/Z-33/2019_Informacja o wyborze dostawców tomografu CBCT z wyposażeniem w podziale na 15 cz. 13-09-19 44
SZPZLO/Z-34/2019_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do zamówienia dostawy lasera okulistycznego. 09-09-19 27
SZPZLO/Z-34/2019_Cz.2. zadane pytania i odpowiedzi do zamówienia dostawy lasera okulistycznego. 04-09-19 20
SZPZLO/Z-34/2019_Pytanie i odpowiedzi do zamówienia dostawy lasera okulistycznego. 02-09-19 21
SZPZLO/Z-34/2019_Ogłoszenie o zamówieniu dostawy lasera okulistycznego / tryb przetargu nieograniczonego. 29-08-19 115
SZPZLO/Z-33/2019_Informacja z jawnego otwarcia do zamówienia Tomografu komputerowego CBCT z wyposażeniem gabinetu implantologii stomatologicznej w podziale na 15 części. 27-08-19 39
  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<