-A A +A

KONTRAST

RODO

Zamówienia publiczne

Zamówienia realizowane na Platformie Zakupowej
Kliknij link: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer
Tytuł Opublikowano od 29-06-2018
SZPZLO/Z-15/2020_Pytania i odpowiedzi Cz.1. do zamówienia "Dostawa odczynników laboratoryjnych, pasków do moczu, testów lateksowych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, dzierżawa analizatora wraz z serwisem"-przetarg nieograniczony. 30-06-20 74
SZPZLO/Z-15/2020_Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa odczynników laboratoryjnych, pasków do moczu, testów lateksowych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, dzierżawa analizatora wraz z serwisem"-przetarg nieograniczony 25-06-20 237
SZPZLO/S-02/2020_Ogłoszenie o sprzedaży z ciągłością serwisu producenta w pełni sprawnego PANTOMOGRAFU - 24 tys zł 15-06-20 21
SZPZLO/Z-14/2020_Informacja o wyborze dostawcy środków utrzymania czystości dla SZPZLO Warszawa-Wawer. 15-06-20 31
SZPZLO/Z-14/2020_Informacja z otwarcia ofert na sukcesywne dostawy środków czystości. 15-06-20 21
SZPZLO/z-12/2020_Informacja o wyborze oferty w konkursie na najem gabinetu adiometrycznego. 09-06-20 15
SZPZLO/Z-14/2020_Odpowiedzi na pytania do ogłoszena o zamówieniu sukcesywnych dostaw środków utrzymania czystości w SZPZLO Warszawa-Wawer-zamówienie poniżej 30.tys. EURO 03-06-20 61
SZPZLO/Z-14/2020_Ogłoszenie o zamówieniu sukcesywnych dostaw środków utrzymania czystości w SZPZLO Warszawa-Wawer-zamóienie poniżej 30.tys. EURO 29-05-20 158
SZPZLO/Z-11/2020_Informacja o wyborze konserwatora dżwigów osobowych przychodni nr 2 i 6 przy ul. Patriotów w Warszawie 28-05-20 8
SZPZLO/Z-12/2020_Ogłoszenie konkursu ofert na najem powierzchni gabinetu audiometrycznego. 20-05-20 89
SZPZLO/Z-11/2020_Ogłoszenie o zamówieniu usługi Serwisu i Konserwacji dźwigów osobowych w obiektach SZPZLO. 14-05-20 68
SZPZLO/Z-01/2020_Ogłoszenie sprzedaży używanego PANTOMOGRAFU 27-04-20 45
SZPZLO/Z-08/2020_Unieważnienie postępowania przetargowego dotyczące sprzątania budynków SZPZLO. 09-04-20 36
SZPZLO/Z-08/2020_Informacja z otwarcia ofert do zamówienia sprzątania budynków SZPZLO. 09-04-20 46
SZPZLO/Z-08/2020_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z informacją o zadanym pytaniu do zamówienia usług sprzątania. 02-04-20 53
SZPZLO/Z-08/2020_Ogłoszenie o zamówieniu "Usługi sprzątania budynków SZPZLO Warszawa-Wawer"-przetarg nieograniczony. 31-03-20 204
SZPZLO/Z-03/2020_Ogłoszenie wyboru oferty na odbiór odpadów medycznych 16-03-20 25
SZPZLO/Z-03/2020_Informacja z otwarcia ofert na odbiór odpadów medycznych. 16-03-20 14
SZPZLO/Z-03/2020_ZAPYTANIE OFERTOWE do udzielenia zamówienia na odbiór odpadów medycznych i ich unieszkodliwianie oraz utylizację. 21-02-20 46
SZPZLO/Z-4A/2020_Informacja z wyboru ofertyna remont gabinetu stomatologicznego 07-02-20 40
  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<