-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

Zamówienia publiczne

Uwaga: Zamówienia publiczne realizowane przez SZPZLO na "Platformie zakupowej" prowadzonej przez firmę Open Nexus Sp. z o.o.
Kliknij tutaj: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer
Tytuł Opublikowano od 29-06-2018
SZPZLO/Z-1K/2020_Informacja o zakończeniu i wynikach konkursu ofert na świadczenia medyczne 21-12-20 20
SZPZLO/Z-1K/2021_Informacja o wyborze wykonawców z konkursu na świadczenia medyczne w zakresie poradni odwykowej finansowane przez M.St. Warszawa 04-05-21 16
SZPZLO/Z-1K/2021_Ogłoszenie konkursu na świadczenia medyczne w zakresie poradni odwykowej finansowane przez M.St. Warszawa 22-04-21 15
SZPZLO/Z-21/2019_Informacja o wyborze dostawców komputerów i oprogramowania 30-05-19 23
SZPZLO/Z-21/2019_Ogłoszenie informacji o złożonych ofertach do zamówienia komputerów i oprogramowania 24-05-19 23
SZPZLO/Z-21/2019_Ogłoszenie pytań i odpowiedzi do zamówienia komputerów i oprogramowania 16-05-19 33
SZPZLO/Z-21/2019_Ogłoszenie pytań i odpowiedzi do zamówienia komputerów i oprogramowania cz..2 17-05-19 25
SZPZLO/Z-21/2019_Przedmiotem zamówienia jest dostawa w podziale na 2 części: stacje komputerowe 50 sztuk i monitory 50 sztuk oraz oprogramowanie biurowe w ilości 5 sztuk 13-05-19 158
SZPZLO/Z-21/2020_Informcja o unieważnieniu konkursu ofert „Wykonanie i dostawa protez stomatologicznych refundowanych przez NFZ” 24-08-20 30
SZPZLO/Z-21/2020_Ogłoszenie konkursu ofert na na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywanie i dostawa protez stomatologicznych refundowanych przez NFZ 21-07-20 42
SZPZLO/Z-22/2018_Ogłoszenie wyboru świadczeniodawcy usług stałego nadzoru systemu zarządzania jakością 09-11-18 116
SZPZLO/Z-22/2020_Informacja z otwarcia ofert na dostawę szczepionek przeciw grypie.- zamówienie poniżej 30 000 euro netto. 29-07-20 36
SZPZLO/Z-22/2020_Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na dostawę szczepionek przeciw grypie.- zamówienie poniżej 30 000 euro netto. 22-07-20 48
SZPZLO/Z-23/2020_Informacja o wyborze oferty na sukcesywne dostawy materiałów biurowych do SZPZLO Warszawa-Wawer 03-08-20 21
SZPZLO/Z-23/2020_Ogłoszenie o zamówieniu sukcesywnych dostaw materiałów biurowych - w trybie zaproszenia do składania ofert do 30 tys. EURO 24-07-20 164
SZPZLO/Z-24/2018_ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawy mammografu 06-12-18 65
SZPZLO/Z-24/2018_Informacja z otwarcia ofert z OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU dostawy mammografu. 27-11-18 50
SZPZLO/Z-24/2018_Ogłoszenie o zamówieni dostawy mammografu - powtórzenie 14-11-18 172
SZPZLO/Z-24/2018_ZAWIADOMIENIE o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i treści OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU dostawy mammografu. 22-11-18 56
SZPZLO/Z-24/2019_Informacja o wyborze oferty na wykonawstwo badań laboratoryjne 27-06-19 40
  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<