-A A +A

KONTRAST

RODO

SZPZLO/Z-40/2019_Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku przy ul.Korkowej 87.

Zakładki podstawowe

Warszawa, dnia 22.10.2019r.Nr sprawy: SZPZLO/Z-40/2019INFORMACJA O WYBORZE OFERTYw sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na:Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Korkowa 87 w Warszawie.Po rozpatrzeniu ofert Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy:

  • PHS- SZULC PIOTR, ul. Kochanowskiego 7B, 05-071 Sulejówek

W/w oferta spełnia wymagania Zamawiającego oraz jest ofertą ważną, zgodnie z określonymi kryteriami. W postępowaniu wzięły udział firmy:Lp.Nazwa WykonawcyAdres WykonawcyIlość otrzymanych punktów1Firma remontowo-budowlana „REMAX” Ryszard Walczykowskiul. Targowa 68/7,03-734 Warszawa68,672PHS- SZULC PIOTRul. Kochanowskiego 7B,05-071 Sulejówek100,00