-A A +A

KONTRAST

RODO

SZPZLO/Z-40/2019_Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku przy ul.Korkowej 87

Zakładki podstawowe

Warszawa, dnia 22.10.2019r.

Nr sprawy: SZPZLO/Z-40/2019

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Korkowa 87 w Warszawie.

Po rozpatrzeniu ofert Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy:

  • PHS- SZULC PIOTR, ul. Kochanowskiego 7B, 05-071 Sulejówek

W/w oferta spełnia wymagania Zamawiającego oraz jest ofertą ważną, zgodnie z określonymi kryteriami.

W postępowaniu wzięły udział firmy:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ilość otrzymanych punktów

1

Firma remontowo-budowlana „REMAX” Ryszard Walczykowski

ul. Targowa 68/7,

03-734 Warszawa

68,67

2

PHS- SZULC PIOTR

ul. Kochanowskiego 7B,

05-071 Sulejówek

100,00

 

 

  • „Przychodna nr 3 przy ul. Żegańskiej 2C od poniedziałku 18-11-2019 działa pod nowym adresem ul. Żegańska 13 ( nr tel. bez zmian)”
  • W związku z RODO prosimy  o zapoznanie się z: "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć