-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-25/2021_Ogloszenie o zamówieniu na roboty budowlane Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Przychodni Rejonowej Nr 2 w Warszawie przy ul. Patriotów 170.

Zakładki podstawowe

Warszawa dnia 04-06-2021

Sprawa nr SZPZLO/Z-25/2021

Ogłoszenie o zamówieniu

na roboty budowlane:

"WYKONANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ
W PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 2 W WARSZAWIE PRZY UL. PATRIOTÓW 170"

Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej w dalszej części „ustawa Pzp” lub „Pzp”.

dodano cz. 1. Zapytania do przetargu -z dnia 07-06-2021

dodano cz. 2. Zapytania do przetargu -z dnia 10-06-2021

dodano cz. 3. Zapyatnia do przetargu -z dnia 11-06-2021

dodano cz. 4. Zapytania do przetargu -z dnia 15-06-2021

dodano:  Informację o : przesunięcie terminu składania ofert i ich otwarcia z dnia 21-06-2021 na 23-06-2021 / godziny bez zmian

dodano: informację z dnia otwarcia ofert - z dnia 23-06-2021

dodano: informację z wyboru oferty - z dnia 06-07-2021


A. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 21 czerwca 2021 roku do godz. 10:00  
przy użyciu Platformy Zakupowej zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na Platformie Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer


B. TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 czerwca 2021 roku o godz. 10:30 za pośrednictwem www Platformy Zakupowej Zamawiającego. 


C. Dokumentacja  Przedmiarów i Projektowa do pobrania przez poniższe linki:

 

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<