-A A +A

KONTRAST

RODO

SZPZLO/Z-22/2020_Informacja z otwarcia ofert na dostawę szczepionek przeciw grypie.- zamówienie poniżej 30 000 euro netto.

Zakładki podstawowe

Warszawa,   29.07.2020 r.

Sprawa nr SZPZLO/Z-22/2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT,

które odbyło się

w dniu 29.07.2020r. o godz. 10 : 15

Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje dotyczące postępowania przetargowego na:

„Dostawa szczepionek przeciw grypie”

w tym:

  1. kwotę, jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  2. firmy oraz adres wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  3. ceny, termin wykonania zamówienia, zawarte w ofertach.

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin dostawy

1.

POLYPHARM S.A

ul. Barska 33

02-315 Warszawa

58 795,20 zł

1-2 dni

2.

TRAMCO Sp. z o.o.

Wolskie ul. Wolska 14

05-860 Płochocin

 

60 264,00 zł

3 dni

3.

SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o.

ul. Puławskiego 9

40-273 Katowice

 

58 579,20 zł

 

1 dzień

 

Zamawiający przeznaczył kwoty na realizację zamówienia: 70 000,00 zł brutto

                    SZPZLO Warszawa-Wawer informuje, że rozstrzygnął ww. postępowanie.

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<