-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-1K/2021_Informacja o wyborze wykonawców z konkursu na świadczenia medyczne w zakresie poradni odwykowej finansowane przez M.St. Warszawa

Zakładki podstawowe

Warszawa, dnia 30.04.2021

Sprawa nr  SZPZLO/Z-1K/2021

Informacja

o zakończeniu konkursu i jego wyniku

Do świadczeń zdrowotnych w ramach zadania publicznego w zakresie

ponadpodastawowego programu psychoterapii dla osób uzależnionych

od alkoholu i innych środków  psychoaktywnych

oraz dla osób współuzależnionych będących mieszkańcami m.st. Warszawy.


W niejszym konkursie złożono 5 ofert / wszystkie zostały  przyjęte.

Proponowany termin podpisamia umów

dnia 4 maja 2021.

 

 

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<