-A A +A

KONTRAST

RODO

SZPZLO/Z-18/2020_ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT na "Dostawę materiałów, narzędzi oraz sprzętu do wyposażenia gabinetu stomatologicznego” w zakresie części nr 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9.

Zakładki podstawowe

                                                                                                                                                                              Warszawa, dnia 05.08.2020 r.

Nr sprawy: SZPZLO/Z-18/2020

Ogłoszenie w UZP nr 561619-N-2020. z dnia 16.07.2020 r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA
„Dostawę materiałów, narzędzi oraz sprzętu do wyposażenia gabinetu stomatologicznego” w zakresie części nr 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9

Zamawiający – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 2, że w dniu 05.08.2020 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów, narzędzi oraz sprzętu do wyposażenia gabinetu stomatologicznego”, sprawa nr. SZPZLO/Z-18/2020, w zakresie części nr 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9.


Część nr 1 – Leczenie kanałowe

Ocena ofert

Zamawiający dokonał oceny punktowej ofert złożonych w niniejszym postępowaniu, zgodnie z zapisami SIWZ:

 

Nr oferty

Wykonawca

Punkty przyznane w kryterium Cena max. (max. 100)

 
 

2

KolDental  Sp. z o.o. Sp. k. ul. Cylichowska 6, 04-769 Warszawa

100

 

3

Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

86,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybór oferty

Jako najkorzystniejszą wybrano Ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę – KolDental  Sp. z o.o. Sp. k., ul. Cylichowska 6, 04-769 Warszawa

Cena oferty brutto: 34 479,59

Uzasadnienie wyboru

Faktyczne: W postępowaniu wpłynęły dwie oferty.

Zamawiający ustalił, że najwyżej oceniona oferta Wykonawcy – KolDental  Sp. z o.o. Sp. k. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz w Pzp.

Prawne: art. 2, ust. 5 lit. a) ustawy Pzp.

Część nr 2 – Wypełnienie

Ocena ofert

Zamawiający dokonał oceny punktowej ofert złożonych w niniejszym postępowaniu, zgodnie z zapisami SIWZ:

 

Nr oferty

Wykonawca

Punkty przyznane w kryterium Cena max. (max. 100)

 
 

2

KolDental  Sp. z o.o. Sp. k. ul. Cylichowska 6, 04-769 Warszawa

100

 

3

Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

96,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybór oferty

Jako najkorzystniejszą wybrano Ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę – KolDental  Sp. z o.o. Sp. k., ul. Cylichowska 6, 04-769 Warszawa

Cena oferty brutto: 11 894,52

Uzasadnienie wyboru

Faktyczne: W postępowaniu wpłynęły dwie oferty.

Zamawiający ustalił, że najwyżej oceniona oferta Wykonawcy – KolDental  Sp. z o.o. Sp. k. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz w Pzp.

Prawne: art. 2, ust. 5 lit. a) ustawy Pzp.


Część nr 3 – Znieczulenia

Ocena ofert

Zamawiający dokonał oceny punktowej ofert złożonych w niniejszym postępowaniu, zgodnie z zapisami SIWZ:

Nr oferty

Wykonawca

Punkty przyznane w kryterium Cena max. (max. 100)

 
 

2

KolDental  Sp. z o.o. Sp. k. ul. Cylichowska 6, 04-769 Warszawa

100

 

3

Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

98,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybór oferty

Jako najkorzystniejszą wybrano Ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę – KolDental  Sp. z o.o. Sp. k., ul. Cylichowska 6, 04-769 Warszawa

Cena oferty brutto: 1 891,29

Uzasadnienie wyboru

Faktyczne: W postępowaniu wpłynęły dwie oferty.

Zamawiający ustalił, że najwyżej oceniona oferta Wykonawcy – KolDental  Sp. z o.o. Sp. k. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz w Pzp.

Prawne: art. 2, ust. 5 lit. a) ustawy Pzp.

Część nr 4 – Protetyka

Ocena ofert

Zamawiający dokonał oceny punktowej ofert złożonych w niniejszym postępowaniu, zgodnie z zapisami SIWZ:

Nr oferty

Wykonawca

Punkty przyznane w kryterium Cena max. (max. 100)

 
 

2

KolDental  Sp. z o.o. Sp. k. ul. Cylichowska 6, 04-769 Warszawa

100

 

 

 

 

 

 

 

Wybór oferty

Jako najkorzystniejszą wybrano Ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę – KolDental  Sp. z o.o. Sp. k., ul. Cylichowska 6, 04-769 Warszawa

Cena oferty brutto: 4 247,05

 

Uzasadnienie wyboru

Faktyczne: W postępowaniu wpłynęły dwie oferty.

Zamawiający ustalił, że najwyżej oceniona oferta Wykonawcy – KolDental  Sp. z o.o. Sp. k. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz w Pzp,

Prawne:  art. 2, ust. 5 lit. a) ustawy Pzp.


Część nr 6 – Materiały pomocnicze

Ocena ofert

Zamawiający dokonał oceny punktowej ofert złożonych w niniejszym postępowaniu, zgodnie z zapisami SIWZ:

Nr oferty

Wykonawca

Punkty przyznane w kryterium Cena max. (max. 100)

 
 

2

KolDental  Sp. z o.o. Sp. k. ul. Cylichowska 6, 04-769 Warszawa

100

 

 

 

 

 

 

 

Wybór oferty

Jako najkorzystniejszą wybrano Ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę – KolDental  Sp. z o.o. Sp. k., ul. Cylichowska 6, 04-769 Warszawa

Cena oferty brutto: 22 358,74

Uzasadnienie wyboru

Faktyczne: W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

Zamawiający ustalił, że najwyżej oceniona oferta Wykonawcy – KolDental  Sp. z o.o. Sp. k. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz w Pzp.

Prawne: art. 2, ust. 5 lit. a) ustawy Pzp.


Część nr 8 – Dezynfekcja

Ocena ofert

Zamawiający dokonał oceny punktowej ofert złożonych w niniejszym postępowaniu, zgodnie z zapisami SIWZ:

Nr oferty

Wykonawca

Punkty przyznane w kryterium Cena max. (max. 100)

 
 

2

KolDental  Sp. z o.o. Sp. k. ul. Cylichowska 6, 04-769 Warszawa

100

 

 

 

 

 

 

 

Wybór oferty

Jako najkorzystniejszą wybrano Ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę – KolDental  Sp. z o.o. Sp. k., ul. Cylichowska 6, 04-769 Warszawa

Cena oferty brutto: 1 568,11

Uzasadnienie wyboru

Faktyczne: W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

Zamawiający ustalił, że najwyżej oceniona oferta Wykonawcy – KolDental  Sp. z o.o. Sp. k. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz w Pzp.

Prawne: art. 2, ust. 5 lit. a) ustawy Pzp.


Część nr 9 – Narzędzia chirurgiczne

Ocena ofert

Zamawiający dokonał oceny punktowej ofert złożonych w niniejszym postępowaniu, zgodnie z zapisami SIWZ:

Nr oferty

Wykonawca

Punkty przyznane w kryterium Cena max. (max. 100)

 
 

2

KolDental  Sp. z o.o. Sp. k. ul. Cylichowska 6, 04-769 Warszawa

100

 

 

 

 

 

 

 

Wybór oferty

Jako najkorzystniejszą wybrano Ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę – KolDental  Sp. z o.o. Sp. k., ul. Cylichowska 6, 04-769 Warszawa

Cena oferty brutto: 3 764,36zł

Uzasadnienie wyboru

Faktyczne: W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

Zamawiający ustalił, że najwyżej oceniona oferta Wykonawcy – KolDental  Sp. z o.o. Sp. k. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz w Pzp.

Prawne: art. 2, ust. 5 lit. a) ustawy Pzp.


Zatwierdzam: Dyrektor SZPZLO Warszawa-Wawer Maria Aleksandra Kąkol

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<