-A A +A

KONTRAST

RODO

SZPZLO/Z-16/2020_Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na „Wykonanie zabudowy łącznika pomiędzy budynkami A i B”

Zakładki podstawowe

Warszawa, dnia 06.08.2020 r.

Znak sprawy: SZPZLO/Z-16/2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA
„Wykonanie zabudowy łącznika pomiędzy budynkami A i B”

Zamawiający – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 2, że w dniu 06.08.2020 r. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie zabudowy łącznika pomiędzy budynkami A i B”, sprawa nr. SZPZLO/Z-16/2020.

  • Uzasadnienie faktyczne: w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.
  • Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Zatwierdzam: Dyrektor SZPZLO Warszawa-Wawer Maria Aleksandra Kąkol

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<