-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-08/2021_Informacja o wyborze oferty na Świadczenie usługi konserwacji dźwigów osobowych o udźwigu Q=630kg i Q=1000kg

Zakładki podstawowe

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2021 roku

Sprawa nr SZPZLO/Z-8/2021 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Wawer, zawiadamia o wyniku postępowania prowadzonego w trybie pozaustawowym

pn.

„Świadczenie usługi konserwacji dźwigów osobowych Q630 i Q1000”

Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymagania Zamawiającego, która uzyskała najwyższą sumę punktów w kryteriach określonych w Zaproszeniu do składania ofert uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

GOOD LIFT Michał Budzanowski
05-420 Józefów ul. Orzechowa 3

za cenę: 13 284,00 zł

zgodnie z poniższą oceną złożonych ofert:

Nr oferty

Wykonawca

Cena brutto

konserwacji dźwigów

Ilość uzyskanych punktów 
w kryterium Cena brutto konserwacji dźwigów

Cena brutto rb

Ilość uzyskanych punktów
w kryterium Cena brutto rb

Cena pomiarów elektrycznych i udziału w odbiorze UDT

Ilość uzyskanych punktów
w kryterium Cena pomiarów elektrycznych i udziału w odbiorze UDT

Suma uzyskanych punktów

1

EURO-DŹWIG Jerzy Księżopolski
02-172 Warszawa ul. Gładka 23A

 19 483,20 zł

47,73

28,00 zł

20,00

 w cenie oferty

10,00

77,73

2

ELEKTROMECHANIKA DŹWIGOWA
"WIM-SERWIS" S. C.
04-349 Warszawa ul. Szaserów 110

 22 140,00 zł

42,00

brak

0,00

brak

0,00

42,00

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
"HYDROMACH" Sp. z o. o.
02-776 Warszawa
ul. Nowoursynowska 1477 S4, S5, S6

 26 568,00 zł

35,00

brak

0,00

brak

0,00

35,00

4

Sebastian Piechociński LIFT-POL
05-091 Ząbki ul. Karola Rychlińskiego 26

 25 682,40 zł

36,21

75,00 zł

7,47

10,00

0,01

43,68

5

GOOD LIFT Michał Budzanowski
05-420 Józefów ul. Orzechowa 3

  13 284,00 zł

70,00

60,00 zł

9,33

 w cenie oferty

10,00

89,33

Wszystkim uczestnikom postępowania dziękujemy za złożenie oferty.

 

Załącznik do pobrania: 
  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<