-A A +A

KONTRAST

Rehabilitacja

Zakładki podstawowe

INFORMACJA O ZABIEGACH

###

Zapisy na zabiegi rehabilitacyjne w Przychodni nr 1 przy ul. J.Strusia 4/8

można dokonywać osobiście lub przez nr tel. 22-590-09-68

w dniach i godzinach podanych niżej:

 


Poniedziałek:


Od 08:00


Do 15:35

Wtorek:

Od 10:25


Do 18:00


Środa:


Od 08:00


Do 15:35

Czwartek:

Od 10:25


Do 18:00

Piątek:

Od 08:00

Do 15:35

 

 

Zapisy na zabiegi rehabilitacyjne w Przychodni nr 6 przy ul. Patriotów 46

 

można dokonywać osobiście lub przez nr tel. 22-439-93-40

w dniach i godzinach podanych niżej:


Poniedziałek:


Od 12:30


Do 15:00

Wtorek:

Od 12:30


Do 15:00


Środa:


Od 15:00


Do 18:00

Czwartek:

Od 12:30


Do 15:00

Piątek:

Od 11:00

Do 18:00

 

 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających terminowe uczestnictwo w zajęciach rehabilitacji, należy ten fakt zgłosić pod wskazanymi numerem telefonu lub osobiście, najpóźniej w dniu poprzedzającym zabiegi.

UWAGA: Pacjent, który nie zgłosił się w wyznaczonym terminie rozpoczynającym cykl zabiegów zostaje wykreślony z listy uczestników!!! Informujemy tym samym, iż zabiegi w danym okresie przepadają!!!

 

NA ZABIEGI NALEŻY ZABRAĆ:

  • zmienne obuwie;

  • strój do ćwiczeń;

  • ręcznik;

  • 2 x gaza ok. 1m2 ;

  • 4 x gaza ok. 1m2 ;

  • bandaż elastyczny;

  • lek do zabiegów fizykoterapii zlecone przy skierowaniu.

 

  • W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć