-A A +A

KONTRAST

Ośrodki uzależnień

Zakładki podstawowe

PROGRAM PONADPODSTAWOWEJ OPIEKI TERAPEUTYCZNEJ
Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM OD ALKOHOLU I ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH
 
Informujemy, że od kwietnia 2017 roku uruchomiliśmy program zdrowotny finansowany przez
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m st. Warszawy.
 
PROGRAM PONADPODSTAWOWEJ OPIEKI TERAPEUTYCZNEJ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM OD ALKOHOLU I ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH dedykowany jest dla osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA i podlegającym przemocy. Zapraszamy na grupę terapeutyczną dla osób podlegającym przemocy a także na grupę dla osób współuzależnionych. W ramach programu oferujemy także sesje terapii indywidualnej.

 

PROGRAM DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Informujemy, iż w roku 2017 kontynujemy my program finansowany przez BP i PS Urzędu m.st. Warszawy dla osób doświadczających przemocy.

Zajęcia będą odbywają się w Poradni Uzależnień i Współuzależnienia SZPZLO Warszawa-WAWER przy ul. Begonii 10 w formie :

  • sesji indywidualnych;
  • sesji grupowych, oraz
  • interwencji socjalnych .

Celami programu są między innymi: uzyskanie wsparcia, uzyskanie informacji co to jest przemoc i jak na nią reagować,

odbudowywanie mocy osobistej, podnoszenie poczucia własnej wartości, budowanie zasobów i celów życiowych.

Szczegółowe informacje oraz zapisy do programu codziennei od poniedziłaku do piątku
w godzinach 8 - 15:30:

  • w recepcji Poradni Uzależnień ( I piętro) ul.Begonii 10 osobiście ;
  • lub telefonicznie ( 22-590-09-70 ).

Zapraszamy !!!!!!

DLA UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN

Uprzejmie informujemy, że w Przychodni Rejonowej nr 4 SZPZLO Warszawa-Wawer przy ul. Begonii 10 funkcjonuje:

Ośrodek Terapii Uzależnień

w skład ośrodka wchodzą:
1. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
2. Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

Ogólnie ofertę kierujemy do osób:
· uzależnionych od alkohol u i innych środków psychoaktywnych,
· współuzależnionych- członków rodzin z problemem alkoholowym,
· dorosłych dzieci alkoholików /DDA/,
· doświadczających przemocy w rodzinie,
· uzależnionych od hazardu,
· ofiar przemocy w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie - jeśli masz problem, przyjdź lub zadzwoń do koordynatora przeciwdziałania przemocy w rodzinie w SZPZLO tel. 504-250-422.
· Punkt Obsługi pacjenta już jest czynny od 08:00 do 15:35
· Poradnie Terapii Uzależnień i Współuzależnionych są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:00 .

Nasza oferta jest bezpłatna dla osób ubezpieczonych w NFZ

Nasz adres: WARSZAWA -WAWER ul. Begonii 10 - I piętro

Nie czekaj - przyjdź lub zadzwoń do nas

Tel. (22) 59-00-970

ZAPRASZAMY:

Dyrektor SZPZLO Warszawa-Wawer lek. med. Maria Aleksandra Kąkol

  • W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć