-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

Dzienny Dom Pomocy

DZIENNY DOM POMOCY DLA SENIORÓW

 Z dniem 1 marca 2020 r. otwieramy „Dzienny Dom Pomocy” usytułowany w Międzylesiu w Przychodni Rejonowej Nr 3 SZPZLO Warszawa-Wawer przy ul. Żegańskiej 13 (drugie piętro).

Dzienny Dom Pomocy” jest realizowany w projekcie Regionalnego Programu Funduszy Europejskich  pt. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych niesamodzielnym mieszkańcom dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Dedykujemy go dla:

 • osób, które ukończyły 60 rok życia,
 • wymagają pomocy i są osobami niesamodzielnymi,
 • zamieszkują w dzielnicy Wawer.

Podczas pobytu zapewniamy :

 • przyjazną atmosferę,
 • dwa posiłki dziennie w czasie pobytu,
 • zajęcia z fizjoterapeutą oraz terapeutą zajęciowym,
 • miłe spędzenie czasu przy muzyce, książce, telewizji.

Uwaga:  Istnieje również możliwość zapewnienia usług opiekuńczych, świadczonych w miejscu zamieszkania.

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI OSÓB NIESAMODZIELNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Poniżej załączamy formularze dokumentów informacyjnch i zgłoszeniowych do pobrania, są to:

 • Regulamin rekrutacji do DDP  / do zapoznania się przez zintersowanych udziałem ,
 • Regulamin pobytu w DDP / do zapoznania się przez zainteresowanych udziałem,
 • Formularz zgłoszeniowy do udział w projekcie DDP - załącznik nr 1/ do pobrania , wydrukowania, wypełnienia odręcznie i złożenia w biurze projektu lub w każdej innej Przychodni Rejonowej SZPZLO Wawrszawa-Wawer.
 • Formularz Oświdczenia o danych osobowych (RODO) - załącznik nr 2/ do pobrania , wydrukowania, podpisania przez kandydata na uczestnika i złożenia w biurze projektu lub w każdej innej Przychodni Rejonowej SZPZLO Wawrszawa-Wawer razem z załcznikiem nr 1 Formularza zgłoszeniowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać :

 • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<