-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

Cenniki usług komercyjnych

SZPLZO Warszawa-Wawer świadczy poza kontraktami z NFZ usługi komercyjne dla pacjentów nieubezpieczonych i w zakresie nierefundowanym przez NFZ. Poniżej cenniki tych świadczeń do pobrania

1. Cennik usług medyczny dla obcokrajowców i nieubezpieczonych (od 19.01.2021 r.)

Pobierz cennik nr 1.

2. Cennik stomatologiczny  od 18.09.2020r.)

Pobierz cennik nr 2

3. Cennik diagnostyki laboratoryjnej ( od 26.01.2021 r.)

Pobierz cennik nr 3.

4. Cennik Rehabilitacji Medycznej

Pobierz cennik nr 4 z 16-03-2020

5. Cennik diagnostyki RTG

Pobierz cennik nr 5

6. Cennik Medycyny Pracy od 10.03.2021 r.)

Pobierz cennik nr 6

 


 

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<