Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

Telefony kontaktowe

Przychodnia Rejonowa nr 1: ul. J. Strusia 4 / 8
Zapisy - Rejestracja do:Numery telefonówKomórka obsługująca
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna tzw. POZ
 • USG -Diagnostyka - badania USG
 • Rehabilitacja - lekarze, zabiegi

(22) 590-09-99
Rejestracja Medyczna POZ na parterze budynku A - wejście A1 obsługiwana telefonicznie przez Call Center
 • Pediatria - Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Szczepienia dzieci -PUNKT SZCZEPIEŃ
(22) 590-09-04
Budynek A>> Gabinet dzieci chore Gab. Nr A008 i A009 parter - wejście A1>> Dzieci Zdrowe i PUNKT SZCZEPIEŃ Gab. Nr A006 parter wejście B2 (przez łącznik)
 • Lekarze specjaliści tj.: alergolog, chirurg ogólny / naczyniowy / urazowo-ortopedyczny, diabetolog, dermatolog, endokrynolog, kardiolog, neurolog, okulista, otolaryngolog, urolog.

(22) 590-09-99
Rejestracja Specjalistyczna parter budynek B wejście B1
>>>>>>>>>>>
obsługiwana telefonicznie przez Call Center
 • Lekarz ginekolog-położnik
 • Położne środowiskowo rodzinne
 • Diagnostyka ginekologiczno położnicza

(22) 590-09-99
Rejestracja Ginekologiczna Gab. Nr A105 piętro I- budynek A wejście A1
>>>>>>>>>>>
obsługiwana telefonicznie przez Call Center
 • Mammografia-badania
 • Echo serca
 • Densytometria-badania
 • EEG
 • Zgłoszenia noworodków dla położnej
 • Rehabilitacja domowa

(22) 590-09-24

lub

(22) 590-09-23

Sekretariat d-ra SZPZLO - gab.B301 (III. piętro budynek B ul.J.Strusia 4/8)
 • Medycyna Pracy
do rejestracji
(22) 590-09-62
lub do gabinetu
(22) 590-09-51
Gab. Nr B118 piętro I- budynek B wejście B1
>>>>>>>>>>>
obsługiwana telefonicznieprzez poradnię medycyny pracy
 • Stomatologia: zachowawcza, protetyka, periodontologia, chirurgia stomatologczna
(22) 590-09-07 Pomoc stomatologiczna Gab. Nr A012 parter budynek A wejście A1
 • Laboratorium Analityki Medycznej
(22) 590-09-17 Rejestracja Laboratoryjna Gab. Nr A204 piętro II budynek A wejście A1
 • Kriokomora ogólnoustrojowa w budynku C - wejście C1
(22) 590-09-73
lub
(22) 590-09-72
Kriokomora Ogólnoustrojowa do Gabinetu lekarza rehabilitacji Budynek C gab. nr 2
Przychodnia Rejonowa nr 1: ul. J. Strusia 4/8 -
Ośrodek UZALEŻNIEŃ
Zapisy - Rejestracja do:Numery telefonówKomórka obsługująca
 • do punktu obsługi pacjenta
(22) 590-09-70 I piętro budynek A – wejście A1 Rejestracja w hallu gab.nr A118
Przychodnia Rejonowa nr 1: ul.J. Strusia 4/8 -
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Zapisy - Rejestracja do:Numery telefonówKomórka obsługująca
 • do punktu obsługi pacjenta
(22) 590-09-70 I piętro budynek A – wejście A1 Rejestracja w hallu gab.nr A118
Przychodnia Rejonowa nr 1: ul.J. Strusia 4/8
Ośrodek Dziennego Pobytu Osób z Chorobą Parkinsona
Zapisy - Rejestracja do:Numery telefonówKomórka obsługująca
 • Rejestracja
(22) 590-09-71 III piętro budynek B - wejście B3 Rejestracja w hallu gab.nr B307
Przychodnia Rejonowa nr 2: ul. J. Patriotów 170
POZ
Zapisy - Rejestracja do:Numery telefonówKomórka obsługująca
Rejestracja:
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna tzw. POZ
 • Lekarze specjaliści: gastrolog, ginekolog,
 • Hospicjum domowe
 • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
(22) 43-99-360 Rejestracja Medyczna POZ na parterze
 • Poradnia dzieci - pediatria
(22) 43-99-361 Rejastracja Poradni D parter od str. dzieci.
 • Gab. Zbiegowy - Piel. Kordynująca
(22) 43-99-362 Parter gab. nr 112
Przychodnia Rejonowa nr 3: ul. Żegańska 2c
Zapisy - Rejestracja do:Numery telefonówKomórka obsługująca
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna tzw. POZ
    (22) 43-99-370
Rejestracja Medyczna POZ tylko w dni robocze: od 08:00 do 18:00
Przychodnia Rejonowa nr 4: ul. Begonii 10
Zapisy - Rejestracja do:Numery telefonówKomórka obsługująca
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna tzw. POZ
(22) 43-99-301 Rejestracja Medyczna POZ
 • Stomatologia zachowawcza
(22) 43-99-310 Pomoc stomatologiczna Gab. Nr 1 parter
Przychodnia Rejonowa nr 5: ul. Trakt Lubelski 167
Zapisy - Rejestracja do:Numery telefonówKomórka obsługująca
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna tzw. POZ
(22) 43-99-330
 Rejestracja Medyczna POZ
Przychodnia Rejonowa nr 6: ul. Patriotów 46/48
Zapisy - Rejestracja do:Numery telefonówKomórka obsługująca
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna tzw. POZ
 • Lekarze specjaliści: dermatolog, diabetolog, ginekolog.
(22) 43-99-340

tel. do ginekologii:
(22) 43-99-345
Rejestracja Medyczna POZ na parterze
 • Stomatologia : zachowawcza, protetyka
(22) 43-99-346 Pomoc stomatologiczna Gab. Nr 102 piętro I
Uwaga:
Ze względu na dużą ilość pacjentów próbujących załatwiać swoje sprawy zdrowotne przez telefon, występują częste utrudnienia ze skomunikowaniem się z naszymi rejestracjami. W związku z tym serdecznie Państwa przepraszamy za utrudnienia. Jednocześnie apelujemy o komunikację telefoniczną w uzasadnionych potrzebach i o skracanie rozmów z pracownikami do niezbędnego minimum. Wpłynie to na poprawę dostępności telefonicznej osobom w pilnych potrzebach zdrowotnych! Dziękujemy!!
Przychodnia Rejonowa nr 1: ul. J. Strusia 4 / 8
INFORMACJA MEDYCZNA
Zapisy - Rejestracja do:Numery telefonówKomórka obsługująca
 • Informacja medyczna SZPZLO W-wa Wawer

(22) 590-09-99

REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA korytarz parter budynek B wejście B1

                                                    TELEFONY ADMINISTRACYJNE                                                 

Przychodnia Rejonowa nr 1: ul. J. Strusia 4 / 8
ADMINISTRACJA
Zapisy - Rejestracja do:
Numery telefonów
Komórka obsługująca
 • DYREKTOR SZPZLO Warszawa Wawer
(22) 59 00 925
lub
604 406 646
pok.A301/302 p.III.bud.A.
 • Sekretariat dyrektora /kancelaria SZPZLO Warszawa Wawer
(22) 59 00 924
lub tel./fax :
(22) 59 00 923
Gab. A301 piętro III. bud.A
 • PIELĘGNIARKA PRZEŁOŻONA
(22) 59 00 929
lub
504-250-365
pok.A313 p.III. bud.A
 • Koordynator pielęgniarskich świadczeń medycznych
(22) 59 00 930
lub
504-250-422
pok.A307 p.III bud.A.
 • Rejestr Usług Medycznych [RUM] - sprawy rozliczeń usług medycznych
(22) 59 00 927
lub
(22) 59 00 928
RUM pok. A305 piętro III.bud.A
 • Główna Księgowa/Z-ca dyrektora SZPZLO W-wa Wawer
(22) 59 00 935 pok.A312, p.III bud.A.
 • KSIĘGOWOŚĆ - rozliczenia finansowe
(22) 59 00 936 pok.A315, p.III. bud.A.
 • Kasa SZPZLO Warszawa Wawer
(22) 59 00 934 pok. A310, p.III.
 • Kierownik Działu Gospodarczego-administracja budynków, nadzór sprzętu wysokospecjalistyczny
tel./fax
(22) 59 00 926
Bud.A pok.A303, piętro III.
 • DZIAŁ GOSPODARCZY - zaopatrzenie, zakupy, nadzór wyposażenia i sprzętu - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
tel./fax
(22) 59 00 931
Bud.A. pok.A308, piętro III.
 • KADRY i PŁACE - sprawy personalne, sprawy jakości obsługi pacjentów w tym skargi i wnioski / sprawy grafików pracy personelu
tel./fax
(22) 59 00 932
tel./fax
(22) 59 00 933
Dział Kadr i Płac pok.A309 piętro III. Bud.A.
 • Służba BHP - sprawy bhp i ppoż.
tel./fax
(22) 59 00 930
Inspektor BHP pok.A307. piętro III. bud.A.
BIP button