Zmień wielkość czcionki: A I A I A

BIP button
Mapa

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna-zamknięta od 01-10-2017.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
zwana dawniej Nocną Pomocą Lekarską (NPL)
Nowe miejsca świadczeń  Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej na Mazowszu od 08:00 dnia 01-10-2017
Powyżej do pobrania plik z informacją o Miejsch NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ Opieki Zdrowotnej od 01-10-2017

Uwaga !!!

Od 01 października 2017

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA STACJONARNA I WYJAZDOWA

świadczona jest przez:

MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w Warszawie,

ul. Bursztynowa 2

 Tel. (22) (22) 473-52-45

Świadczenia powyższe są tam realizowane:

  • od poniedziałku do piątku - w godz. 18:00 – 08:00
  • w soboty, niedziele oraz dni świąteczne – CAŁODOBOWO
Uwaga:     SZPZLO Warszawa-Wawer od godz. 08:00 dnia 01-10-2017 już nie wykonuje świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
____________________________________________________________________

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego. Pomoc świadczona jest punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotne, do którego jesteśmy zapisani. Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne ( dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania. Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

- w warunkach ambulatoryjnych,
- w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych)
- telefonicznie.

W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

BIP button