-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

Oferta pracy dla Księgowej/Księgowego SZPZLO Warszawa-Wawer_do dnia 15 czerwca 2021r

Warszawa dnia 31-05-2021

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer

zatrudni

KSIĘGOWĄ/KSIĘGOWEGO

Z DOŚWIADCZENIEM

Wymagane :

 • wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu finansów i rachunkowości,
 • praktyczna znajomość ustawy o podatku VAT, podatku dochodowym od osób prawnych,
 • praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego,
 • minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku księgowego podmiotów prowadzących księgi rachunkowe ( pełna księgowość),
 • znajomość pakietu MS Officce, a w szczególności MS Excel,
  • umiejętność planowania własnej pracy, zaangażowanie, samodzielność, odpowiedzialność, terminowość, odporność na stres;

Zakres zadań :

 • prowadzenie pełnej księgowości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityka rachunkowości,
 • ewidencja i dekretacja dokumentów finansowo-księgowych,
 • kontrola poprawności operacji i rozliczeń finansowo-księgowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • przygotowanie rozliczeń, analiz oraz raportów na potrzeby firmy oraz instytucji zewnętrznych (np.GUS),
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych ( PIT, CIT, VAT),
 • wdrażanie, aktualizowanie i usprawnianie procedur księgowo- podatkowych.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę ( pełen etat),
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczenia,
 • samodzielne stanowisko,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Bliższych informacji udzielamy od poniedziałku do piątku

w godz. 8:00 – 15:30 pod nr tel. 22 59 00 932

Aplikacje, zawierające CV,

 prosimy przesyłać do dnia 15 czerwca 2021r.

na adres mailowy: kadry@zoz-wawer.waw.pl

lub na adres pocztowy 04-564 Warszawa ul. J. Strusia 4/8

z dopiskiem Dział Kadr i Płac

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych:  Dz. U. 2018 r. poz. 1000."

 • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<