-A A +A

KONTRAST

RODO

Organy zarządcze SZPZLO Warszawa Wawer

Zakładki podstawowe

Organy zrządcze
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszwa-Wawer
z siedzibą pod adresem : ul. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa
 
1. Organem założycielskim Zakładu jest Miasto Stołeczne Warszawa.
2. Nadzór nad działalnością Zakładu w zakresie uregulowanym Ustawą sprawuje Prezydent. m. st. Warszawy
 
Organy Zakładu:
1. Dyrektor
2. Rada Społeczna Zakładu
___________________________________________________________________
Osoba uprawomocniona do reprezentowania Zakładu w kontaktach zewnętrznych oraz do występowania w obrocie prawnym:
Dyrektor lek. med. Maria Aleksandra Kąkol
W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni Zastępca Dyrektora ds. finansowo-księgowych lub pracownik przez niego upoważniony.
  • <<W piątek dnia 14-08-2020 pracujemy w systemie dyżurowym – Zapraszamy tylko pacjentów POZ w pilnych przypadkach do Przychodni nr 1 przy ul. J.Strusia4/8 od godz. 00:08 do 18:00 – pozostałe przychodnie są nieczynne  w tym RTG, laboratorium<<  <<W piątek dnia 14-08-2020 pracujemy w systemie dyżurowym – Zapraszamy tylko pacjentów POZ w pilnych przypadkach do Przychodni nr 1 przy ul. J.Strusia4/8 od godz. 00:08 do 18:00 – pozostałe przychodnie są nieczynne  w tym RTG, laboratorium<< <<W piątek dnia 14-08-2020 pracujemy w systemie dyżurowym – Zapraszamy tylko pacjentów POZ w pilnych przypadkach do Przychodni nr 1 przy ul. J.Strusia4/8 od godz. 00:08 do 18:00 – pozostałe przychodnie są nieczynne  w tym RTG, laboratorium<<