-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

Organy zarządcze SZPZLO Warszawa Wawer

Zakładki podstawowe

Organy zrządcze
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszwa-Wawer
z siedzibą pod adresem : ul. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa
 
1. Organem założycielskim Zakładu jest Miasto Stołeczne Warszawa.
2. Nadzór nad działalnością Zakładu w zakresie uregulowanym Ustawą sprawuje Prezydent. m. st. Warszawy
 
Organy Zakładu:
1. Dyrektor
2. Rada Społeczna Zakładu
___________________________________________________________________
Osoba uprawomocniona do reprezentowania Zakładu w kontaktach zewnętrznych oraz do występowania w obrocie prawnym:
Dyrektor lek. med. Maria Aleksandra Kąkol
W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni Zastępca Dyrektora ds. finansowo-księgowych lub pracownik przez niego upoważniony.
  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<