-A A +A

KONTRAST

RODO

Komunikaty 6. Wytyczne dla pielęgniarek i położnych w SZPZLO Warszawa-Wawer

Zakładki podstawowe

Informacje dla pielęgiarek i położnych 
na czas epidemii wirusa SARS-CoV-2

 

Zapraszamy pielęgniarki i położne SZPLO Warszawa-Wawer do zapoznaia się z aktami prawnymi na okoliczność epidemii COVID-19 wymienionymi poniżej 

1. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568)

2. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 567) 

Zapraszamy pielęgniarki i położne SZPLO Warszawa-Wawer do zapoznaia się ze zmianami ww . aktów prawnych na okoliczność epidemii COVID-19 wymienionymi poniżej 

  1. Zmiany przepisów prawnych dla pielęgniarek i położnych czasie epidemii COVID-19.
  2. Zmiany dotyczące usprawnienia pracy samorządów zawodowych w czasie epidemii COVID-19.

Jednocześnie zapraszamy do zapozania się z wytycznymi do realizacji obowiązków pielęgniarek i położnych POZ w stnie zagrożenia koronowirusem COVID-19:.

  1. Wytyczne do stosowania przez  pielęgniarki  POZ  w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 .
  2. Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych podstawowej opieki zdrowotne

 

 

 

 

  • <<W piątek dnia 14-08-2020 pracujemy w systemie dyżurowym – Zapraszamy tylko pacjentów POZ w pilnych przypadkach do Przychodni nr 1 przy ul. J.Strusia4/8 od godz. 00:08 do 18:00 – pozostałe przychodnie są nieczynne  w tym RTG, laboratorium<<  <<W piątek dnia 14-08-2020 pracujemy w systemie dyżurowym – Zapraszamy tylko pacjentów POZ w pilnych przypadkach do Przychodni nr 1 przy ul. J.Strusia4/8 od godz. 00:08 do 18:00 – pozostałe przychodnie są nieczynne  w tym RTG, laboratorium<< <<W piątek dnia 14-08-2020 pracujemy w systemie dyżurowym – Zapraszamy tylko pacjentów POZ w pilnych przypadkach do Przychodni nr 1 przy ul. J.Strusia4/8 od godz. 00:08 do 18:00 – pozostałe przychodnie są nieczynne  w tym RTG, laboratorium<<