-A A +A

KONTRAST

RODO

Komunikat 13. Dla medyków : Zalecenia postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2

Zakładki podstawowe

Zalecenia postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

wersja 31-03-2020

Robert Flisiak1, Andrzej Horban2, Jerzy Jaroszewicz3, Dorota Kozielewicz4, Małgorzata Pawłowska4, Miłosz Parczewski5, Anna Piekarska6, Krzysztof Simon7, Krzysztof Tomasiewicz8, Dorota Zarębska-Michaluk9.

  1. Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
  2. Klinika Chorób Zakaźnych dla Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Warszawa
  3. Klinika Chorób Zakaźnych w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
  4. Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Wydział Lekarski Collegium Medicum, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz
  5. Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Odporności, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
  6. Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź,
  7. Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław
  8. Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin,
  9. Klinika Chorób Zakaźnych, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego, Kielce,

Krótki tytuł: Zalecenia postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2, PTEiLChZ, v. 31-03-2020

Autor korespondujący: Prof. dr hab. Robert Flisiak, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-540 Białystok, ul. Żurawia 14, tel: +48 85 7416921, robert.flisiak1@gmail.com

Konflikt interesów: none declared

  • <<W piątek dnia 14-08-2020 pracujemy w systemie dyżurowym – Zapraszamy tylko pacjentów POZ w pilnych przypadkach do Przychodni nr 1 przy ul. J.Strusia4/8 od godz. 00:08 do 18:00 – pozostałe przychodnie są nieczynne  w tym RTG, laboratorium<<  <<W piątek dnia 14-08-2020 pracujemy w systemie dyżurowym – Zapraszamy tylko pacjentów POZ w pilnych przypadkach do Przychodni nr 1 przy ul. J.Strusia4/8 od godz. 00:08 do 18:00 – pozostałe przychodnie są nieczynne  w tym RTG, laboratorium<< <<W piątek dnia 14-08-2020 pracujemy w systemie dyżurowym – Zapraszamy tylko pacjentów POZ w pilnych przypadkach do Przychodni nr 1 przy ul. J.Strusia4/8 od godz. 00:08 do 18:00 – pozostałe przychodnie są nieczynne  w tym RTG, laboratorium<<