-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

Komunikat 12. JAK PORADZIĆ SOBIE W DOBIE COVID-19 .. ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży?

Zakładki podstawowe

Artykuł Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

JAK PORADZIĆ SOBIE W DOBIE COVID-19?
WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW, DZIECI,
ADOLESCENTÓW I PROFESJONALISTÓW


CZĘŚĆ PIERWSZA:

dla rodziców, opiekunów, wychowawców w placówkach – dająca informację, gdzie, kiedy i jak należy szukać pomocy dla siebie i dziecka.


CZĘŚĆ DRUGA:

Zasady pracy z dziećmi, młodzieżą i rodziną on-line, oddziaływania interwencji psychiatrycznych, psychoterapeutycznych, interwencji kryzysowej i psychoedukacji – zalecenia dla profesjonalistów.


 

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<