-A A +A

KONTRAST

RODO

Komunikat 10. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ dla pracowników ochrony zdrowia w zagrożeniu COVID-19

Zakładki podstawowe

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) W KONTEKŚCIE COVID-19, Z UWZGLĘDNIENIEM WARUNKÓW, PERSONELU I ZAKRESU PODEJMOWANYCH CZYNNOŚCI

Opracowanie polskie na podstawie:
Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19), Interim guidance 27 lutego 2020 r., World Health Organization
Opracował: Piotr Filberek Konsultacja: dr hab. Anna Mania, prof. dr hab. Magdalena Figlerowicz Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej III Katedra Pediatrii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Tabela

poniżej do pobrania

  • <<W piątek dnia 14-08-2020 pracujemy w systemie dyżurowym – Zapraszamy tylko pacjentów POZ w pilnych przypadkach do Przychodni nr 1 przy ul. J.Strusia4/8 od godz. 00:08 do 18:00 – pozostałe przychodnie są nieczynne  w tym RTG, laboratorium<<  <<W piątek dnia 14-08-2020 pracujemy w systemie dyżurowym – Zapraszamy tylko pacjentów POZ w pilnych przypadkach do Przychodni nr 1 przy ul. J.Strusia4/8 od godz. 00:08 do 18:00 – pozostałe przychodnie są nieczynne  w tym RTG, laboratorium<< <<W piątek dnia 14-08-2020 pracujemy w systemie dyżurowym – Zapraszamy tylko pacjentów POZ w pilnych przypadkach do Przychodni nr 1 przy ul. J.Strusia4/8 od godz. 00:08 do 18:00 – pozostałe przychodnie są nieczynne  w tym RTG, laboratorium<<